Lyhytkurssit ja korttikoulutukset, TAKK

40 taidon haasteen ensimmäinen kuukausi on kulunut pääasiassa yleisten turvallisuus- ja lupakoulutusten parissa. Kun en vielä ihan tarkkaan tiedä mihin kaikkiin yrityksiin ja töihin päädyn tutustumaan, yleiskoulutuksista saa kattavat valmiudet.

Valitsin lupa- ja korttikoulutukset Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (TAKK) listoilta, koska hinnat ovat edullisia ja kouluttajat päteviä.

Kääntöpuolena TAKK:n lyhytkurssien osallistujamäärät ovat suurehkoja (20-30 henkilöä), ja osallistujien taustat vaihtelevat ammattilaisista vasta tutkintoa suorittaviin. Heterogeeninen opiskelijaryhmä ei sinällään ole huono asia, mutta yhdessä suuren ryhmäkoon kanssa keskustelu ja muihin kurssilaisiin tutustuminen on jäänyt koulutuksissa vähäiseksi.

Raskaan kaluston ennakoivan ajon koulutus, TAKK

Kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyys vaaditaan joitain poikkeuksia lukuunottamatta aina, kun kuorma-autolla suoritetaan kaupallisia ajotehtäviä. Ammattipätevyyden ylläpitämiseksi on kuljettajan käytävä vähintään viisi direktiivin mukaista koulutuspäivää viiden vuoden välein.

Koulutuspäiviä on erilaisia, ja ainoa pakollinen koulutus on raskaan kaluston ennakoivan ajon koulutus, eli REAK.

Pakollisuudestaan huolimatta ennakoivan ajon koulutus oli ainakin itselleni mielenkiintoinen. Paljon painoarvoa asiaan on kouluttajalla, joka osasi houkutella ajatuksia koulutuksen kokeneimmilta kuljettajilta.

Näin ollen eri vaaratilanteita ja käytäntöjä läpikäydessä aiheet täydentyivät ammattimiesten päivittäisillä kokemuksilla; kuinka turvavyön käyttöön suhtaudutaan, miten eri työnantajat huomioivat taloudelliset ajotaidot, millaisia rajoitinkäytäntöjä on suurimmissa logistiikkayrityksissä ja niin edelleen.

Ikärajapassi, TAKK (pelkkä tenttiminen)

Luulen, että ennemmin tai myöhemmin tieni vie kauppaamaan tupakkaa, alkoholia ja muita ikärajoitettuja tuotteita. Näihin tehtäviin hain valmiuksia ikäraja-koulutuksesta. Kaupan alan omalla koulutuksella, niin sanotulla ikärajapassilla, pyritään varmistamaan yhtenäiset ja helposti toteutettavat käytännöt päivittäiseen myyntityöhön.

Ammatillisesti oli mielenkiintoista nähdä, miten laatukäytäntöjä jalkautetaan työntekijöille. Laki edellyttää, että alkoholi- tai tupakkatuotteita ei myydä alle 18-vuotiaille. Lain toteuttamiseksi kaupan ala on sopinut keskenään, että henkilötodistus kysytään kaikilta alle 30-vuotiailta.

Nostamalla ohjeistuksen ikärajan riittävän korkeaksi, ikärajavalvonnan määräykset saadaan toteutettua huomattavasti pelkkää alaikäisten myyntikieltoa helpommin. Ohjeistus on helppo kouluttaa, myyjän on sitä helppo toteuttaa ja myös asiakkaat oppivat käytäntöön nopeasti.

Uutta oli itselleni myös se, että tehdyt ikärajavalvonnan toimet (paperien kysyminen, kielteinen myyntipäätös, häiriötilanteet) tilastoidaan hyvinkin tarkkaan. Myyjän tehtävänä on kirjata toimenpiteet tuoreeltaan kassajärjestelmään. Tällä tavoin kaupan ala toteuttaa ennakoivaa omavalvontaa ongelmien tunnistamiseksi ja välttämiseksi. Sinällään harmi, ettei näistä kirjauksista syntynyttä dataa tunnu olevan missään avoimesti tarjolla.

Hygieniapassi, TAKK (pelkkä tenttiminen)

Ikärajapassin tavoin suoritin hygieniapassin itseopiskeluna tenttien. Jouduin sovittelemaan kalenteria töiden ja muiden koulutusten vuoksi, ja totesin että hygieniapassin aiheeseen - kuten omavalvonnan kirjauskäytäntöihin - on helppo syventyä sitten kun pääsee sisälle yrityksiin.

Aihe oli käytännönläheistä ja helposti ymmärrettävää, joten tentissäkään ei ollut ongelmia. Avuksi ostin muutaman euron tunnukset nettipalveluun, jossa testiä pääsi harjoittelemaan samankaltaisilla kysymyksillä ennakkoon.

Tulityökortti, TAKK

En tiedä päädynkö varsinaisiin tulitöihin, mutta tulityökortti sisältää myös alkusammutus-koulutuksen. Kurssi oi helppotajuinen, ja eteni niin että mielikuvat turvallisuuskäytännöistä jäivät mieleen. Näin siitäkin huolimatta, ettei aiempaa työkokemusta esimerkiksi katoilla tapahtuvista pikitöistä ollut.

Alkusammutus-harjoituksia olisi voinut olla monipuolisemminkin, mutta toisaalta, vaahtosammutin on vaahtosammutin ja peite on peite. Aion joka tapauksessa tutustua 40 taidon merkeissä vielä järeämpäänkin sammutuskalustoon, joten perusharjoitteet riittivät tältä erää.

Työturvallisuuskortti, TAKK

Pääsin viime syksyn aikana tutustumaan yritysten työturvallisuuden kehittämiseen pintaa syvemmältä, joten odotin yleisen työturvallisuuskortti-koulutuksen näkemistä huomattavasti keskivertoa innokkaammin. Hyvän kouluttajan vetämänä kurssin sisältö avasikin yhteisen työpaikan käsitettä - ja toi esiin paljon sellaisia esimerkkejä ja ajatuksia, joita en ollut vielä ajatellutkaan.

Työturvallisuuskortin ajatuksena on varmistaa, että tehtailla ja rakennuksilla (= yhteiset työmaat) kaikilla eri osapuolien työntekijöillä on yhtenäinen käsitys turvallisista työskentelytavoista ja turvallisuusajattelusta ylipäätään.

Hyvänä esimerkkinä onnistuneesta yhteisestä työmaasta mainittiin Tampereelle vuonna 2017 valmistunut rantatunneli. Kun turvallisuusajattelu otettiin keskeisenä asiana mukaan allianssi-toimintamalliin, tapaturmat ja niistä johtuvat viivästymiset vähenivät kaikkien yhteisenä tavoitteena.

Työturvallisuuskortti-koulutuksesta sai samalla ammattipätevyyspäivän kuorma-autokorttiin.

Tieturva-koulutus, TAKK

Tieturva-kurssi on tarkoitettu kehittämään turvallisuuskeskeistä ajattelua tiealueilla tapahtuvaan työskentelyyn.

Muista koulutuksista poiketen tieturva-kurssilla näkyi hieman, että kortti on monelle vain pakollinen vaatimus. Koulutuksen tavoite oli hankalahko hahmottaa, ja moni itselleni mielenkiintoinen asia - kuten eri työvaatteiden näkyvyysluokitukset - sivuutettiin kuriositeettina.

Voi olla, että tieturva-koulutuksen aihe on oppilaitoksen kannalta liian laaja. Esimerkiksi asvalttifirman omassa koulutuksessa pystyttäisiin pitäytymään nimenomaan kyseisten työmaiden riskitekijöissä ja esimerkeissä.

Riippuen siitä, mihin suuntaan 40 taidon haaste etenee, katson mahdollisuuksia suorittaa Tieturva 2 -koulutuksen. Kakkoskurssi on tarkoitettu ensisijaisesti esimiehille ja työstä vastaaville. Ammatillisesti koulutus voisi kuitenkin valottaa minullekin paremmin niitä asioita, jotka nyt jäivät tässä yleiskoulutuksessa vähän ohuelle.

Tieturva-koulutuksesta sai ammattipätevyyspäivän kuorma-autokorttiin.

Anniskelupassi, TAKK (pelkkä tenttiminen)

Suoritin anniskelupassin suoraan tenttimällä, koska aiheena on käytännössä pelkästään Valviran lakitekstimäiset säännökset.

Alkoholilakiin pari kuukautta aiemmin tulleet muutokset näkyivät siinä, että omatoimisen harjoittelun palvelut olivat tauolla - mutta lukemalla ja joitain netistä löytyneitä vanhempia testityökaluja käyttämällä sai tarvittavat tiedot kasaan.

Samoin kuin hygieniapassikin, anniskelupassin asiat aukenevat ihmisläheisemmin - ehkä positiivisemminkin - käytännön hommiin tutustuessa.

EA1-esiapukoulutus, TAKK

Olen menestyksellisesti suorittanut EA1:sen kolme kertaa, mutta joka kerta myös päästänyt sen vanhenemaan. Ensiapu-koulutuksesta saa molemmista päivistä ammattipätevyyspäivän kuorma-autokorttiin, joten valitsin jo ihan senkin vuoksi kaksipäiväisen EA1:sen huhtikuun lyhytkursseihin.

Neljäs kerta kurssilla ei juurikaan tuonut yllätyksiä; jotkin ohjeet ovat päivittyneet, mutta pääasiat pysyvät samana. Rauhallisuus, hätäilmoituksen tekeminen ja avun antaminen ylipäätään - olipa se tilanteessa kuinka vastenmielistä hyvänsä - vievät jo pitkälle. Ammattiautoilijoille tarkoitetulla kurssilla myös painotettiin liikenne- ja kolaritilanteita esimerkeissä.

Elvytyksen viimeisimmät ohjeistukset (defibrillaattorin käyttö jne) saavat ensiapukoulutuksissa aina paljon huomiota, mutta lopulta arkipäiväiset ruhjeet, haavat ja sairaskohtaukset ovat paljon mielenkiintoisempia.

TAKK:n ensiapukoulutus oli mukavan sosiaalista ja kouluttaja toi asioihin käytännönläheisen kulman. Ainoa kritiikki koskee samaa mitä olen EA1:stä aiemminkin pohtinut; olisiko sisältö mahdollista tiivistää yksipäiväiseksi. Etenkin kun esimerkiksi 112 Suomi -sovelluksen käytön ja hätäilmoituksen tekemisen olen huhtikuun aikana istunut läpi jo kolmella eri korttikurssilla.


Ainakin toistaiseksi TAKK:n lyhytkurssit ovat nyt paketissa; näillä korteilla, passeilla ja direktiivin mukaisilla koulutuspäivillä pääsee jo mukavasti eteenpäin 40 taidon haastessa!

Autan työkseni yrityksiä kehittämään palveluita ja toimintamalleja. Tällä omalla Kivijalka.fi -sivustollani avaan mielenkiintoisimpia puolia työstäni; esimerkiksi vuonna 2018 suoritin leikkimielisen 40 taidon haasteen tutustuakseni uusiin aloihin ja ihmisiin.