Poikkeamien tarkkailu työympäristössä on tuottavaa

Poikkeamien tarkkailu työympäristössä on tuottavaa

Miten sinä johdat - tuurilla vai taidolla?

Ilmailu on kiistatta turvallisuuskeskeinen ja toiminnallisesti huippuun viritetty toimiala. Kukaan ei haluaisi lentää sellaisen yhtiöllä, jonka koneita tippuu usein, jonka lennot eivät pysy aikataulussa tai jonka lennoilla matkatavarat ovat toistuvasti kateissa.

Onnistumisen siemenestä käytetään termiä ”just culture” ja se versoaa läpi koko organisaation. Sen nimissä vaaratilanteet ja toiminnallista haittaa aiheuttavat tapahtumat raportoidaan aina. Raportointi tehdään aina huolimatta tilanteesta, aina huolimatta syystä ja aina huolimatta aiheuttajasta.

Yksiselitteisen toimintatavan päämääränä on, että koko organisaatio oppii ehkäisemään vaara- ja häiriötilanteiden syntyä. Siten toiminnasta tulee jo lähtökohdiltaan turvallista ja sujuvaa.

---

Samat lainalaisuudet koskevat ilmailun lisäksi kaikkia muitakin toimialoja. Suosituimmat johtamisjärjestelmät perustuvat jatkuvaan kehittämiseen, etenkin poikkeamista oppimisen kautta.

Selkokielellä sanottuna: tuuri muuttuu taidoksi, kun pysytään tietoisena yrityksen tapahtumista ja opitaan tekemään asioita entistä paremmin. Riskien ja ja selkeiden vaaratilanteiden tunnistaminen on tuottavinta, kun siihen osallistuu koko henkilöstö.

Eikä henkilöstö tarkoita pelkästään omaa työvoimaa. Myös alihankkijoilta ja urakoitsijoilta vaaditaan yhä useammin, että heidän henkilökuntansa raportoi turvallisuuspoikkeamista tilaajalle. Tämä pätee etenkin niissä tapauksissa, kun poikkeama on havaittu tilaajan omalla toimialueella. 

---

Kokeile tästä esimerkkilomaketta, jolla poikkeamailmoituksia voi vastaanottaa: https://form.jotformeu.com/kivijalka/lomake

---

Lakisääteisten velvoitteiden mukaan
• työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristön turvallisuutta
• työntekijöiden on ilmoitettava työnantajalle turvallisuutta vaarantavista tekijöistä
* työnantajan on seurattava korjaavien toimenpiteiden toteutumista

Kun yrityksellä on käytössä selkeät käytännöt niin turvallisuushavaintojen kuin muidenkin poikkeamien raportointiin, hallinnointiin ja toimenpiteiden seurantaan, velvoitteet hoituvat toiminnan tehostamisen ohessa.

---

Ei siis ole sattumaa, että turvallisesti toimivat yritykset ovat useimmiten oman alansa kärkikastia - ja toiminta on jatkunut luotettavasti parhaimmillaan jo vuosikymmeniä.

Kiistattomista hyödyistä huolimatta, valtaosassa yrityksiä työntekijä havaitsee työpaikallaan turvallisuusuhkia paljon useammin kuin tulee niistä ilmoittaneeksi. Miksi? 

Turvallisuuden ja toimintatapojen kehittäminen on yksinkertaista, kunhan käytännöt poikkeamista oppimiseen ja havaintojen tekemiseen on juurrutettu organisaatioon. Oman työni kautta olen oppinut tehokkaat menetelmät tämän muutoksen tekemiseen ja tulosten esiin tuomiseen.

Jos kiinnostuit aiheesta, ota rohkeasti yhteyttä!

Olen työturvallisuuden erityisasiantuntija, osaamisena kansainväliset organisaatiot, keskisuuret ja suuret yritykset. Ammatillisesti minulla on yli 20 vuotta kokemusta prosessien kehittämisestä

Vuosina 2011-2015 toimin Paroc Groupissa konsernin työturvallisuuspäällikkönä: työni tuloksena tapaturmat vähenivät 75% ja sairauspoissaolot 15%. Vuodet 2004 – 2010 olin tuotannon johtotehtävissä ja 1988 – 2004 investointi- ja kehitysprojekteissa.

Työturvallisuuden kehittämisessä minua kiinnostavat erityisesti käytännönläheiset ja helposti ymmärrettävät työskentelymenetelmät. Vaihdan mielelläni ajatuksia aiheen tiimoilta, joten älä epäröi ottaa yhteyksiä vesa@kivijalka.fi!